Narcos

Współpraca

Świnoujska policja rozpoczęła współprace z zachodnim sąsiadem
Od wielu lat prowadzone są systematyczne i zaawansowane patrole policyjne na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego, w które mocno zaangażowani są funkcjonariusze policji nie tylko z naszego kraju. Od dawien dawna trwa owocna współpraca na linii policja świnoujska oraz funkcjonariusze z Niemiec. Celem przedsięwzięcia okazuje się maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa w strefie przygranicznej w szczególności.
Nie ma zatem co się dziwić, gdy przechadzając się po pierwszej lepszej świnoujskiej ulicy natkniemy się na patrol mieszany, bo tak świnoujsko-niemieckie ekipy kontrolne się tam potocznie określa. W ten sposób realne okazuje się bowiem przede wszystkim zmniejszenie realnych zagrożeń związanych z ruchem drogowym i poprawienie jakości współdziałania na rzecz lepszego, sprawniejszego przemieszczania się na przygranicznych komunikacyjnych ciągach.
Ogólnie rzecz biorąc, z przekraczaniem granic na linii Polska – Niemcy i odwrotnie nie ma większego kłopotu od momentu, gdy wkroczyliśmy do Strefy Schengen. Dzięki temu istnieje swobodność w zakresie przemieszczania się pomiędzy tymi państwami, co stanowi ogromny komfort, zmniejsza czas poświęcany wcześniej na załatwienie szeregu niezbędnych formalności wymaganych do tego, żeby przemieścić się z jednego kraju do drugiego. W konsekwencji tego, nie tylko należy zwrócić szczególną uwagę na rosnącą wygodę społeczeństwa chcącego podróżować z Polski do Niemiec, czy też z Niemiec do Polski. Dodatkowo zwiększyło się także natężenie ruchu samochodowego. Na trasach zatem przydadzą się częstsze i dokładniejsze kontrole w postaci transgranicznych patroli. Ciągłe monitorowanie od lat przynosi zadowalające efekty.
Na koniec warto również wspomnieć o realizowanym przez między innymi świnoujską policję kampanie pod hasłem 'Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii – Pomorza Zachodniego'.